Geschäftsstelle

Porträt Martina Müller-Thomi

Martina Müller-Thomi
Konzertorganisation, Marketing, Fundraising, Noten
T +41 81 253 09 43
E-Mail

Susanne Hollenstein
Konzertorganisation, Finanzen/Budget, Orchesterdisposition
T +41 81 253 09 45
E-Mail

Porträt Ursula Clavuot-Merz

Ursula Clavuot-Merz
Sekretariat / Assistenz GL
T +41 81 253 09 45
E-Mail